Halvfigur Olav Hjemsæter FØDSELSÅR  26.12.1999
TWITTER Olav_hjemsaeter
INSTAGRAM olav_hjemsaeter