443e406e-62df-11e5-b0b4-92d3619ea959 original

Allerede på den første av fjorten runder som i sum ga 157 km, fikk fem ryttere etablere dagens brudd. Her satt vi med Oscar. Mot slutten av ritten, kom flere ryttere opp. Blant disse var Andreas og Håvard. Inn mot oppløpet forsøkte Oscar seg med en langspurt, men yttersvingen ble for lang da det deretter svingte motsatt. Deretter var det Håvard sin tur. Han holdt ledelsen til det gjenstod 50 meter. Kermis Stekene oppsummert; Herman Dahl (Team Sparebanken Sør) vant, Håvard på sjette, Oscar syvende & Andreas tiende. Vi håper å kunne oppleve litt mer råskap når sesongen på søndag, avsluttes.

Resultater her.

Share