I kveldens Sportsrevy viste NRK en reportasje fra NM Bane som i helgen ble arrangert ved en velodrom i Polen. I denne ble det fortalt at det var langt frem før et slikt arrangement kunne bli arrangert i Norge. NCF 1. visepresident Hans Petter Gulbrandsen bekreftet at vil ta lang tid før en velodrom ville bli realisert i Norge. Den store utfordringen, fortalte han, var finansieringen.

Dette synes noe underlig da de fire kommune som har etablert det interkommunale samarbeidet Folkehallene; Randaberg, Sandnes, Sola og Stavanger, har bevilget 50 millioner til en velodrom med beliggenhet på Sola. Prosjektet er tilnærmet ferdig prosjektert, og byggekostnad er budjettert til 214 MNOK. Men avgjørende for realisering er at NCF og Norges idrettsforbund søker staten om at anlegget gis status som nasjonalt konkurranseanlegg for banesykling. Innvilges dette vil halvparten av kostnadene bli dekket av staten. Med 50 millioner fra de involverte kommuner, identifisert tomt, fullført prosjektering og en forberedt søknad til staten, gjentår faktisk bare at NCT og NIF gir sin tilslutning til prosjektet ved å beslutte at søknaden blir sendt videre til staten.

Da kan NM Bane 2016 bli arrangert i Norge. Og det er jo ikke særlig lenge til. Derfor var det underlig å se NRK sin reportasje og høre Hans Petter Gulbrandsen fortelle at velodrom i Norge er langt ut i det blå. Men det er kanskje en forklaring; Sola ligger ikke på det sentrale Østlandet. Dem som deltok ved NCF forbundsting i 2014 og NCF sin merkverdige behandlingen av planen for en velodrom på Sola, er neppe særlig forundret over at forbundsstyret fortsatt uttrykker stor usikkerhet omkring en slik realisering. Men det er å håpe at styret ved neste møte, velger å bidra til å utvikle norsk sykkelsport ved å si ja til planene for et nasjonalanlegg på Sola.

Share