Team ØsterHus-Ridley har fått på plass de siste brikkene omkring støtteapparatet for 2015. Inn som Sportsdirektør og i Sportslig Utvalg kommer Morten Hegreberg. Morten var den som startet og ledet laget fra høsten 2009 og frem til våren 2014. Da begynte i full stilling hos SATS ELIXIA. Morten har innen sykkelsporten opparbeidet seg stor kompetanse samt et stort internasjonalt nettverk. At han igjen vil bidra i støtteapparatet og i arbeidet med det sportslige programmet, vil utvilsomt være av stor nytte for laget.

Samtidig med at Morten blir knyttet til laget, blir også Gilbert De Weerdt engasjert som Sportsdirektør. Gilbert som er fra Belgia, har gjennom 20 års virke som sportdirektør, opparbeidet seg et betydelig nettverk. Hans rutine vil bli av stor betydning for ØsterHus-Ridley. Med Gilbert De Weerdt følger også et apparat av mekanikere og massører.

Morten og GIlbert vil sammen med Arne Aareskjold og Roy Hegreberg utgjøre gruppen av Sportsdirektører som vil lede laget under de forskjellige rittene i Norge og ute i Europa. I tillegg vil Torjus Larsen og Christer Rake bidra.

Jan Erik Fjotland forsetter som Manager og vil ta seg av de administrative oppgavene omkring laget.

Stein Ørn og Arne Aarskjold vil til neste år ha treneransvar for hele Team ØsterHus-Ridley.

Eiere av laget er som nylig offentliggjort, Alexander Kristoff sammen med ØsterHus og Spinn Sykkelshop. De to sistnevnte har eid laget siden 2009.

Share