Team ØsterHus-Ridley har hatt stor nytte av samarbeidet med Sandnes Kiropraktor Klinikk. Men avtalen har hatt en geografisk begrensning. Nå utvides avtalen til å gjelde Eureka Kiropraktikk som er en landsdekkende samling av tverrfaglige helseklinikker. Dette betyr at også våre ryttere bosatt utenfor Jæren, nå vil få et helsetilbud. Avtalen vil ha stor verdi for våre ryttere.

Espen Refsland (til venstre på bildet) fra Sandnes Kiropaktor Klinikk har vært med å behandle guttene nå under Arctic Race. Han fulgte også laget under Tour des Fjords.

Share