Etter at Kristian under gårdagens finale kjørte ut av veien og i høy fart traff en fjellskrent, ble han transportert til sykehus i Lisboa for nærmere undersøkelser. Dessverre viste disse en verre tilstand enn ført antatt. Han har fått brudd i i noen rygg tagger, pungtert lunge samt hjernerystelse, og vil tilbringe de neste dagene ved sykehuset. Skadene han har fått vil heldigvis ikke ha varige konsekvenser.

Share