Team Øster Hus-Ridley har gjennom flere år benyttet seg av Retül sykkeltilpasning fra SPINN Sykkelshop. Espen Aareskjold fra SPINN har gjort til dels store endringer på sykkeloppsettet til rytterne på laget.

Retül bike fit system.

SPINN Sykkelshop er første forhandler i Norge og den andre i Skandinavia som anskaffer Retul bike fit system – ett av verdens beste verktøy til måling av idrettsutøvere på sykkel. Med Retul måles utøveren i bevegelse i sanntid – 3-D.

Det viktige ved dynamisk sykkeltilpasning er at det gir utøveren mulighet til å få posisjonert sykkel til kroppen mens en sykler – som er det en i all hovedsak gjør – og ikke mens en kun sitter på sykkel – som en gjør en liten del av tiden. Og fordi det skjer i sanntid så gir det mulighet for å få en MEGET presis beregning.

Systemet SPINN Sykkelshop bruker – Retül – tar opp utøverens bevegelse på sykkelen som en videosekvens over tid i 3-D – og tar deretter ett gjennomsnitt av alle beregninger samtidig – dette utgjør ca 300 målinger på 15 sekunder. Alt dette gir mulighet til å ta høyde for mange flere aspekter under tilpasning enn hva en kan gjøre ved en tradisjonell tilpasning. Dette med sin bakgrunn i at en måler mens utøveren jobber under belastning – som det er under trening og i konkurranse.

retul1

En sykkelinnstilling hos Spinn Sykkelshop tar utgangspunkt i rytteren og er oppdelt i 3 deler. En innledende samtale (også kalt pre-fit), selve innstillingen hvor en stiller inn sykkelen til å tilpasse seg rytterens biomekaniske mønster. Og til slutt en rapport med digitale data som viser hvor forskjellige avstandsforhold på sykkelen.

En starter med ett intervju for å fange opp, og ta hensyn til, den enkeltes begrensninger. Det kan være seg tidligere og nåværende skader. Likeså sjekker en rytterens fleksibilitet, som også kan være med å angi hvordan man mest hensiktsmessig kan tilpasse sykkelen til syklistens biomekaniske mønster.

retul2

Sykkelen monteres i en Tacx-rulle, hvor rytteren setter seg på sykkelen og det settes på en ledning med LED-sensorer. LED-sensorenes bevegelser leses av en infra-rød leser, som registrerer rytterens biomekaniske mønster mens en sykler – det vil si under belastning – i sanntid og i 3 dimensjoner. Prosessen blir gjennomført på begge sider, slik at en fanger opp eventuelle forskjeller på høyre/venstre side og tilpasser sykkelen til det også.

Ved hjelp av Retül bike fitting system så finner en hvordan rytteren "havner" på sykkelen under belastning. Ved hjelp av de data en tar ut, så får en se hvordan forskjellige høyder, lengder påvirker rytteren. En kan også se hvordan forskjellige saler påvirker sittestillingen.

retul3

I utgangspunktet er sykkelinnstillingsstudioet lokalisert i Spinn Sandnes sine lokaler i Vågsgaten. For kunder i regionen kan en bestille time på aareskjold@spinn.no

Retülsystemet er bærbart og kan derfor tas med over hele landet. Er du nær en Spinn-butikk kan du ta kontakt med butikken og forhøre deg når en kommer dit. Eventuelt skrive deg opp opp på en liste. Skulle du bo en plass hvor det ikke er Spinnbutikk kan du ta kontakt med aareskjold@spinn.no for å eventuelt organisere en tur.

En sykkeltilpasning tar ca 2 timer, noe lenger tid må påregnes for temposykler.

No images found.